Aerodrom Maribor se s hčerinskim podjetjem InComeAM d.o.o. posveča tudi segmentu promocije turistične ponudbe regije. Da bi proaktivno pristopili v skupni promociji regije na tujih območjih, ki so povezana z letalskimi linijami, v vlogi regionalnega koordinatorja vzpostavljamo temelje za dolgoročno implementacijo naprednejše in za turistični segment ključne infrastrukture. Bistvo je v združevanju in koordinaciji med seboj prepletenih turističnih akterjev. Ti se v bazi predstavljajo ločeno, a vendar z namenom njihovega povezovanja v atraktivno integralno ponudbo, ki jo tuji partnerji oblikujejo, predstavljajo ter prodajajo svojim ciljnim kupcem.

  • Kot hčerinsko podjetje Aerodroma Maribor, InComeAM d.o.o. zagotavlja ugodne ponudbe za letalski prevoz, obenem pa tudi poskrbi za potnike ob njihovem prihodu in odhodu z destinacije.
  • InComeAM skrbi za potnike od trenutka, ko izstopijo z letala. Z visoko mero profesionalnosti poskrbimo, da je vsak potnik v čimkrajšem možnem času prepeljan na želeno destinacijo. Kot osrednji povezovalec celostne turistične ponudbe potnikov ne izpustimo izpred oči, vse dokler se varno ne namestijo na letalu za odhod domov.
  • S ciljem čimvečjega pretoka potnikov skozi mariborsko letališče nam je v interesu tudi čimvečje povpraševanje po turistični ponudbi bližnjih regionalnih območji, do katerih bi potniki dostopali od bolj oddaljenih krajev preko letalskega prevoza. Zato se posvečamo promociji lokalnih in vseh zainteresiranih turističnih ponudnikov ter skupaj z njimi in našimi partnerji izvajamo koordinacijo letalskega in zemeljskega prevoza.
slovenija

Portal predstavlja orodje, ki je namenjeno predvsem tistim, ki želijo na enem mestu pridobiti vse informacije glede turistične ponudbe regije ter v nadaljevanju kreirati atraktivna doživetja po meri in okusu svojih ciljnih skupin.

Uporabniku omogoča združevati lokalne ponudnike tudi po njihovi geografski bližini ter tako zagotoviti jasnejši vpogled v posamezno območje regije.

Rez Stare trte
24.02.2017
8 Vojašniška ulica, Maribor, Slovenija
Obrezovanje trte je najpomembnejše strokovno opravilo v vinogradu, saj sta od njega močno odvisna rast in pridelek. Rez Stare trte – najstarejše trte na svetu – pa je hkrati tudi pomemben protokolarni dogodek, saj ob tej priložnosti mesto Maribor poklanja cepiče Stare trte izbranim prijateljskim mestom in občinam z vsega sveta. Tako potomke častitljive dame z mariborskega Lenta krasijo že skoraj vse kontinente našega planeta. Rez in svečano podelitev cepičev spremljata kulturno-etnografski program in razdelitev cepičev potomk Stare trte med obiskovalce prireditve.